Силабуси за освітньо-професійною програмою «Пожежна безпека»

 

Обов'язкові освітні компоненти

Денна форма навчання  Заоча форма навчання

Філософія і методологія науки

Філософія і методологія науки

Іноземна мова для міжнародних тестів

Іноземна мова для міжнародних тестів

Основи ризик-орієнтованого підходу

Основи ризик-орієнтованого підходу

Стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері пожежної безпеки

Стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері пожежної безпеки

Пожежна профілактика в населених пунктах

Пожежна профілактика в населених пунктах

Управління пожежогасінням

Управління пожежогасінням

Техногенна безпека об’єктів

Техногенна безпека об’єктів

Проєктування та експлуатація протипожежної техніки

Проєктування та експлуатація протипожежної техніки

Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту

Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту

Прикладні інформаційні технології у сфері пожежної безпеки

Прикладні інформаційні технології у сфері пожежної безпеки

Управління силами та засобами при надзвичайних ситуаціях

Управління силами та засобами при надзвичайних ситуаціях

Техніко-економічний аналіз заходів у сфері професійної діяльності

Техніко-економічний аналіз заходів у сфері професійної діяльності

Дослідження пожеж

Дослідження пожеж

Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах пожежі

Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах пожежі

Системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів

Системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів

Практика (стажування): Програма переддипломної практики (стажування) на одній з посад: начальника відділу пожежної безпеки, начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям, начальника відділу організації реагування та готовності підрозділів, начальника відділу організації пожежогасіння та роботи з об'єктовими підрозділами, начальника відділу ресурсного забезпечення, начальника відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування, начальника відділу техногенної безпеки, начальника відділу цивільного захисту та організації наглядово-профілактичної роботи, начальника відділу персоналу, начальника РУ ГУ ДСНС України в області; Програма переддипломної практики (стажування) на посаді науково-педагогічного працівника кафедри
Атестаційний іспит
Виконання та захист кваліфікаційної роботи


Вибіркові освітні компоненти

Денна форма навчання  Заоча форма навчання
Системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів Системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів
Методологія та організація наукових досліджень Методологія та організація наукових досліджень
Техніко-економічний аналіз заходів у сфері професійної діяльності Техніко-економічний аналіз заходів у сфері професійної діяльності
Інженерна та аварійно-рятувальна техніка Інженерна та аварійно-рятувальна техніка
Теорія пожежовибухонебезпеки Теорія пожежовибухонебезпеки
Організація експлуатації засобів захисту органів дихання та тіла Організація експлуатації засобів захисту органів дихання та тіла
Математичне моделювання та оптимізація систем безпеки Математичне моделювання та оптимізація систем безпеки
Теорія систем та системного аналізу Теорія систем та системного аналізу
Організація професійної підготовки особового складу Організація професійної підготовки особового складу
Інноваційні інженерно-технічні заходи пожежної безпеки Інноваційні інженерно-технічні заходи пожежної безпеки
Організаційно-правові аспекти роботи із персоналом Організаційно-правові аспекти роботи із персоналом
Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків
Управління матеріально-технічним забезпеченням Управління матеріально-технічним забезпеченням
Технологія вогнестійких захисних покриттів Технологія вогнестійких захисних покриттів
Методика викладання у вищій школі Методика викладання у вищій школі
Організація навчання діям у надзвичайних ситуаціях Організація навчання діям у надзвичайних ситуаціях
Стратегія сталого розвитку Стратегія сталого розвитку 
Екологічна безпека Екологічна безпека
Охорона праці у сфері професійної діяльності Охорона праці у сфері професійної діяльності
Теорія прийняття управлінських рішень Теорія прийняття управлінських рішень
Інтелектуальна власність Інтелектуальна власність
Психологія та педагогіка вищої школи Психологія та педагогіка вищої школи
Навчальна практика Аудит блискавкозахисту будівель і споруд

 


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94