ФАКУЛЬТЕТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Запрошуємо на навчання

Факультет пожежної безпеки (далі - факультет) є правонаступником системи підготовки фахівців пожежної справи у Харківському пожежно-технічному училищі МВС СРСР, Харківському інституті пожежної безпеки МВС України, Академії пожежної безпеки України. На сьогодні - це факультет Національного університету цивільного захисту України.

До складу факультету входять:

 • апарат адміністративного управління;
 • чотири кафедри, на яких працює понад 70 науково-педагогічних працівників;
 • п’ять курсів курсантів (здобувачів вищої освіти за державним замовленням) чисельністю понад 340 чоловік;
 • п’ять курсів студентів (здобувачів вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб) чисельністю понад 150 чоловік;
 • п’ять курсів здобувачів вищої освіти заочної форми навчання чисельністю понад 220 осіб.

Педагогічний склад факультету веде підготовку випускників університету за всіма освітніми програмами, освітніми ступенями та формами навчання, але безпосередньо є відповідальним за підготовку фахівців інженерно-профілактичного напряму спеціальності «Пожежна безпека» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр».

Головними завданнями факультету є:

 • здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців усіх освітніх ступенів;
 • забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу та суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психологічно сталого та фізично здорового покоління громадян, формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави та людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами, курсантами, студентами, слухачами;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
 • створення комплексного науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються на факультеті та складають галузевий компонент стандартів вищої освіти у сфері цивільного захисту, а також стандартів вищої освіти університету;
 • пошук та втілення в життя ефективних форм інтеграції навчання і науково-дослідної роботи з діяльністю практичних підрозділів;
 • співробітництво із вітчизняними та закордонними навчальними закладами, їх структурними підрозділами, вченими, спеціалістами, міжнародними організаціями з метою підготовки кадрів, проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом організації навчального процесу та наукових досліджень.

Випускник факультету пожежної безпеки має можливість обіймати усі посади у штаті Головних управлінь (управлінь) Державної служби України із надзвичайних ситуацій областей України, інших органах і підрозділах ДСНС України, у відповідних структурах підприємницької діяльності незалежно від форм власності, діяльність яких пов’язана із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів і продукцією протипожежного призначення.

Наприклад, це посади у відділах пожежної безпеки, відділах техногенної безпеки, відділах нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту, відділах контролю застосування санкцій та аналітичної роботи, секторах ліцензування, відділах організації реагування та готовності підрозділів, відділах організації пожежогасіння та роботи з об’єктовими підрозділами, секторах підготовки та організації служби підрозділів, відділах технічного забезпечення, відділах матеріального забезпечення та експлуатації споруд тощо.

Диплом випускника факультету пожежної безпеки користується попитом на ринку праці України та на міжнародному рівні.

Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (093) 3123751
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94