Історія факультету

Наш навчальний заклад з часу свого заснування і практично до 2002 року готував кадри для пожежної охорони країни за основною й єдиною спеціальністю – «Пожежна безпека».

Радикальні економічні реформи, що відбувалися в Україні після проголошення незалежності, в тому числі й у підрозділах пожежної охорони, викликали нагальну потребу в підготовці фахівців інших спеціальностей, які б забезпечували відповідну професійну діяльність з урахуванням вимог того часу. Харківське пожежно-технічне училище МВС України, яке набуло статусу вищого навчального закладу з 1992 року, було готовим до таких змін.

Ще до того, як відкрилися нові спеціальності, структура навчального закладу поступово приводилась у відповідність до вимог вищої школи. В результаті в Харківському інституті пожежної безпеки МВС України в 1996 році вперше з’явилися нові підрозділи – факультети. Факультет № 1 (саме такою була його офіційна назва) готував фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Пожежна безпека».

У подальшому змінювалися назви факультету, його керівники, але незмінною залишалася діяльність із підготовки фахівців за такою необхідною спеціальністю, як «Пожежна безпека».

Історія створення та подальшої реорганізації факультету відображена в таблиці:

Роки

Назва

Керівник

1996 – 1997

факультет № 1

Садковий В.П.

1997 – 1998

факультет № 1

Власенко В.П.

1998 – 2000

факультет № 1

Куфлієвський А.С.

2000 – 2003

факультет № 1

Черепаха Р.Е.

2003 –2004

факультет наглядово-профілактичної діяльності

Попов В.М.

2004 – 2006

факультет наглядово-профілактичної діяльності

Андронов В.А.

2006 – 2009

факультет цивільного захисту населення та територій

Андронов В.А.

2009 – 2010

факультет пожежної безпеки

Андронов В.А.

2010 – 2016

факультет пожежної безпеки

Удянський М.М.

 

З грудня 2016 року факультет пожежної безпеки очолює полковник служби цивільного захисту Ромін Андрій Вячеславович, випускник Харківського інституту пожежної безпеки МВС України 1997 року, доктор наук з державного управління, має вчене звання доцента.

 


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94