Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах є структурним підрозділом факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

Науково-педагогічний склад кафедри являє собою єднання науковців та практичних працівників, які свого часу займали керівні посади у підрозділах ДСНС (МНС/МВС) України. Таке поєднання науки та практики дозволяє на високому професійному, педагогічному, науковому та методичному рівні проводити заняття згідно навчального плану підготовки фахівців.

Кафедра є гарантом виконання освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 261 «Пожежна безпека»; підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Організація наглядово-профілактичної роботи у сфері пожежної та техногенної безпеки».

 Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:

 1. Пожежна безпека територій, будівель та споруд
 2. Стійкість будівель та споруд при пожежі
 3. Державний нагляд у сфері пожежної безпеки
 4. Протипожежне водопостачання
 5. Методологія та організація наукових досліджень
 6. Стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері пожежної безпеки
 7. Системи забезпечення пожежної безпеки об'єктів
 8. Пожежна профілактика в населених пунктах 
 9. Вступ до фаху
 10. Системний аналіз та моделювання в пожежній безпеці
 11. Методи обробки кількісних показників пожежної небезпеки
 12. Інноваційні інженерно-технічні заходи пожежної безпеки
 13. Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах пожежі
 14. Аудит пожежної та техногенної безпеки
 15. Організація наукових досліджень


Мета діяльності кафедри:
• забезпечення якісної професійної підготовки фахівців за першим (бакалаврским), другим (магістреским) та третім (доктор філософії) рівнями вищої освіти за спецільністю 261 "Пожежна безпека";
• проведення наукових досліджень пов’язаних з діяльністю ДСНС;
• підвищення рівня викладання навчальних дисциплін та модернізація навчального процесу;
• зміцнення плідної співпраці кафедри з практичними працівниками та науково-педагогічними працівниками інших закладів освіти та науки.


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94