Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій 

  

Є структурним підрозділом факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

 Науково-педагогічний склад кафедри являє собою єднання науковців та практичних працівників, якісвого часу займали керівні посади у підрозділах ДСНС (МНС/МВС) України. Таке поєднання науки та практики дозволяє на високому професійному, педагогічному, науковому та методичному рівні проводити заняття згідно навчального плану підготовки фахівців.

Кафедра є гарантом виконання освітньо-професійних програм:

«Пожежна безпека» підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнемо світи галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 261 «Пожежна безпека»;

 

 

 

«Аудит пожежної та техногенної безпеки» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека;

 

 

«Пожежна безпека» за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека.

 

 

 

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:

 1. Вступ до фаху.
 2. Загальна електротехніка.
 3. Пожежна безпека електроустановок.
 4. Електротехніка та безпекаелектроустановок.
 5. Пожежна безпека технологічних процесів.
 6. Пожежна безпека об'єктів підвищеної небезпеки.
 7. Страхові відносини, обов’язкова.
 8. Основи ризик-орієнтованого підходу.
 9. Основи ризик-орієнтованого підходу в пожежній безпеці.
 10. Аудит пожежної та техногенної безпеки.
 11. Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв.
 12. Пожежна безпека виробництв.
 13. Промислова безпека сучасних виробничихтехнологій.
 14. Техногенна безпека об'єктів.
 15. Пожежна безпека промислових об'єктів та управління ризиками.
 16. Інструментальні засоби наукових досліджень проблем пожежної безпеки.

 

Мета діяльності кафедри:

• забезпечення якісної професійної підготовки фахівців за першим (бакалаврским), другим (магістреским) та третім (доктор філософії) рівнями вищої освіти за спецільністю 261 "Пожежна безпека";
• проведення наукових досліджень пов’язаних з діяльністю ДСНС;
• підвищення рівня викладання навчальних дисциплін та модернізація навчального процесу;
• зміцнення плідної співпраці кафедри з практичними працівниками та науково-педагогічними працівниками інших закладів освіти та науки


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94