Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах є структурним підрозділом факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

Науково-педагогічний склад кафедри являє собою єднання науковців та практичних працівників, які свого часу займали керівні посади у підрозділах ДСНС (МНС/МВС) України. Таке поєднання науки та практики дозволяє на високому професійному, педагогічному, науковому та методичному рівні проводити заняття згідно навчального плану підготовки фахівців.

Кафедра є гарантом виконання освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 261 «Пожежна безпека».

 Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:

  1. Пожежна безпека територій, будівель та споруд
  2. Стійкість будівель та споруд при пожежі
  3. Державний нагляд у сфері пожежної безпеки
  4. Протипожежне водопостачання
  5. Методологія та організація наукових досліджень
  6. Стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері цивільного захисту
  7. Системи забезпечення пожежної безпеки об'єктів
  8. Пожежна профілактика в населених пунктах 
  9. Вступ до фаху


Мета діяльності кафедри:
• забезпечення якісної професійної підготовки фахівців за першим (бакалаврским) та другим (магістреским) рівнями вищої освіти за спецільністю 261 "Пожежна безпека";
• проведення наукових досліджень пов’язаних з діяльністю ДСНС;
• підвищення рівня викладання дисциплін та модернізація навчального процесу;
• зміцнення плідної співпраці кафедри з практичними працівниками та науково-педагогічними працівниками інших закладів освіти та науки.

Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (093) 3123751
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94