Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах  створена у 1996 році. На теперешній час є структурним підрозділом факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

Кафедра є гарантом виконання профільних спеціалізованих освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти за:

 - освітнім ступенем «бакалавр» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 261 «Пожежна безпека» (спеціалізація – «Пожежна безпека»);

- освітнім ступенем  «магістр» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 261 «Пожежна безпека» (спеціалізація – «Експерт будівельний з пожежної та техногенної безпеки»).

 Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:
1. Будівлі i споруди та їх поведінка в умовах пожежі;
2. Пожежна профілактика в населених пунктах;
3. Протипожежне водопостачання;
4. Організація пожежно-профілактичної роботи;
5. Інженерні мережі та комунікації.

Мета діяльності кафедри:
• забезпечення якісної професійної підготовки фахівців за першим (бакалаврским) та другим (магістреским) рівнями вищої освіти за спецільністю 261 "Пожежна безпека";
• проведення наукових досліджень пов’язаних з діяльністю ДСНС;
• підвищення рівня викладання дисциплін та модернізація навчального процесу;
• зміцнення плідної співпраці кафедри з практичними працівниками та науково-педагогічними працівниками інших закладів освіти та науки.

Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (093) 3123751
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (063) 1641796
Заочна форма навчання (066) 3834185

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94