Освітні програми

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

спеціальність 261 «Пожежна безпека»

  • освітньо-професійна програма «Пожежна безпека»
  • освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техногенної безпеки»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

спеціальність 261 «Пожежна безпека»

  • освітньо-професійна програма «Пожежна безпека»
  • освітньо-професійна програма «Експерт будівельний з пожежної та техногенної безпеки»

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • освітньо-наукова програма: спеціальність 261 "Пожежна безпека"

Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (093) 3123751
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94