Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» (2022 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» (2020 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» (2021 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Рецензії на освітньо-професійну програму «Пожежна безпека» (2021 рік) [1] [2] [3]

Проект освітньо-професійної програми «Пожежна безпека» для обговорення (2023 рік)

Навчальний план (2021 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

Результати опитування випускників щодо якості наданих їм освітніх послуг

Результати опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців за освітньою програмою

 


Силабуси за освітніми програмами

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Пожежна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

  


Абітурієнту

Іноземним громадянам


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94