Освітні програми (гаранти)

 

Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-професійної програми «Пожежна безпека» для обговорення

Обговорення проектів освітніх програм

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Пожежна безпека»

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Пожежна безпека» вибіркові дисципліни

Навчальний план (денна форма навчання)

Навчальний план (заочна форма навчання)

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

 

Освітньо-професійна програма «Експерт будівельний з пожежної та техногенної безпеки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-професійної програми «Експерт будівельний з пожежної та техногенної безпеки» для обговорення

Обговорення проектів освітніх програм

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Експерт будівельний з пожежної та техногенної безпеки»

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Експерт будівельний з пожежної та техногенної безпеки» вибіркові дисципліни

Навчальний план (денна форма навчання)

Навчальний план (заочна форма навчання)

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (093) 3123751
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (063) 1641796
Заочна форма навчання (066) 3834185

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94