Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» (2022 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» (2021 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» (2020 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

 

Проект освітньо-професійної програми «Пожежна безпека» для обговорення (2023 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техногенної безпеки» (2022 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техногенної безпеки» (2021 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техногенної безпеки» (2020 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-професійної програми «Аудит пожежної та техногенної безпеки» для обговорення (2023 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

 

 

 

Освітньо-наукова програма «Пожежна безпека» (2021 рік) за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-наукова програма «Пожежна безпека» (2020 рік) за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-наукової програми «Пожежна безпека» для обговорення (2022 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

 


Силабуси за освітніми програмами

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Пожежна безпека» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

 

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Аудит пожежної та техногенної безпеки» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

 

Силабуси за освітньо-науковою програмою «Пожежна безпека» за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

 


Доступ до періодичних наукових видань англійською мовою (для трьох освітніх програм)


International Symposium on Fire Safety Science 
Fire Safety Journal   (право на доступ у нач. каф. ПіТБОтаТ д.т.н., с.н.с. Ключки Юрія Павловича)
Fire Safety Science News


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94