Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-професійної програми «Пожежна безпека» для обговорення

Обговорення проектів освітніх програм

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Пожежна безпека»

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Пожежна безпека» вибіркові дисципліни

Навчальні плани

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми


Освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техногенної безпеки» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека.

Проект освітньо-професійної програми «Аудит пожежної та техногенної безпеки» для обговорення

Обговорення проектів освітніх програм

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Аудит пожежної та техногенної безпеки»

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Аудит пожежної та техногенної безпеки» вибіркові дисципліни

Навчальні плани

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

 

Освітньо-наукова програма «Пожежна безпека» за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-наукової програми «Пожежна безпека» для обговорення

Обговорення проектів освітніх програм

Силлабуси за освітньо-науковою програмою «Пожежна безпека»

Навчальні плани

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програмиДоступ до періодичних наукових видань англійською мовою (для трьох освітніх програм)


International Symposium on Fire Safety Science 
Fire Safety Journal   (право на доступ у нач. каф. ПіТБОтаТ д.т.н., с.н.с. Ключки Юрія Павловича)
Fire Safety Science News

Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (093) 3123751
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (063) 1641796
Заочна форма навчання (066) 3834185

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94