Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-професійної програми «Пожежна безпека» для обговорення

Обговорення проекту освітньо-професійної програми

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Пожежна безпека»

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Пожежна безпека» вибіркові дисципліни

Навчальні плани


Освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техногенної безпеки» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека.

Проект освітньо-професійної програми «Аудит пожежної та техногенної безпеки» для обговорення

Обговорення проекту освітньо-професійної програми

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Аудит пожежної та техногенної безпеки»

Силлабуси за освітньо-професійною програмою «Аудит пожежної та техногенної безпеки» вибіркові дисципліни

Навчальні плани

 

Освітньо-наукова програма «Пожежна безпека» за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-наукової програми «Пожежна безпека» для обговорення

Обговорення проекту освітньо-професійної програми

Силлабуси за освітньо-науковою програмою «Пожежна безпека»

Навчальні планиДоступ до періодичних наукових видань англійською мовою (для трьох освітніх програм)


International Symposium on Fire Safety Science 
Fire Safety Journal   (право на доступ у нач. каф. ПіТБОтаТ д.т.н., с.н.с. Ключки Юрія Павловича)
Fire Safety Science News

Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (093) 3123751
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (063) 1641796
Заочна форма навчання (066) 3834185

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94