Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН,

що викладаються на кафедрі пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій

 

 

Освітній рівень – бакалавр

 

1.1. Загальна електротехніка (освітньо-професійна програма:  «Аудит пожежної та техногенної безпеки»).

1.2. Загальна електротехніка (освітньо-професійна програма: «Пожежна безпека»).

2.1. Пожежна безпека електроустановок (освітньо-професійна програма: «Аудит пожежної та техногенної безпеки»).

2.2. Пожежна безпека електроустановок (освітньо-професійні програми: «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»).

3.1. Електротехніка та  безпека електроустановок (освітньо-професійні програми:  «Цивільний захист», «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт»).

3.2. Електротехніка та  безпека електроустановок (освітньо-професійна програма: «Охорона праці»).

4.1. Пожежна безпека технологічних процесів (освітньо-професійна програма: «Пожежна безпека»).

4.2. Пожежна безпека технологічних процесів (освітньо-професійна програма: «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»).

4.3. Пожежна безпека технологічних процесів (освітньо-професійна програма: «Аудит пожежної та техногенної безпеки»).

4.4. Пожежна безпека технологічних процесів (вибіркова, освітньо-професійна програма: «Пожежна безпека»).

5.1. Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки (освітньо-професійна програма: «Аудит пожежної та техногенної безпеки»).

5.2. Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки (освітньо-професійна програмиа: «Пожежна безпека»).

6. Промислова безпека (освітньо-професійна програма «Екологічна безпека»).

7.Аудит пожежної та техногенної безпеки (освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техногенної безпеки»).

8.Страхові відносини (освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техногенної безпеки»).

9.Вступ до фаху (освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техногенної безпеки»).

10.Пожежна безпека виробництв (освітньо-професійна програма «Охорона праці»).

11.Основи ризик-орієнтованого підходу (освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техногенної безпеки»).

12.Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв (освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист»).

 

 

Освітньо-науковий рівень - магістр

 

13.Промислова безпека сучасних виробничих технологій (освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист»).

14.Техногенна безпека об’єктів (освітньо-професійні програми: «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи», «Управління пожежною безпекою»).

15.Основи ризик-орієнтовного підходу (освітньо-професійні програми: «Пожежна безпека»).

 

 

Освітньо-науковий  ступінь доктор філософії

 

16.Організація наукових досліджень (освітньо-наукова програма «Пожежна безпека»).

17.Пожежна безпека промислових об’єктів та управління ризиками (освітньо-наукова програма «Пожежна безпека»).

18.Інструментальні засоби наукових досліджень проблем пожежної безпеки (освітньо-наукова програма «Пожежна безпека»).

Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (093) 3123751
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (063) 1641796
Заочна форма навчання (066) 3834185

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94