Національній університет цивільного захисту України

Центр дослідження пожежної безпекиКолектив складають висококваліфіковані спеціалісти у галузі пожежної та техногенної безпеки, серед яких 1 доктор та 9 кандидатів наук. Фахівці мають багаторічний досвід професійної та наукової діяльності.

НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ 1. Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), що проводиться з метою вдосконалення організації їх державного обліку у процесі паспортизації та реєстрації у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів (згідно наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи №98 від 23 лютого 2006 р.).
 2. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН), що проводиться для суб'єктів господарювання, у власності або користуванні яких є об'єкти, де можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні, а також на всіх суб'єктів господарювання, які мають намір розпочати будівництво потенційно небезпечних об'єктів (згідно Постанови Кабінету Міністрів України №956 від 11 липня 2002 р.).
 3. Розробка декларації для суб’єктів господарювання у власності або користуванні яких є об'єкти підвищеної небезпеки, а також які мають намір розпочати будівництво таких об'єктів (згідно Постанови Кабінету Міністрів України №956 від 11 липня 2002 р.).
 4. Розрахунок категорії приміщення виконується для всіх виробничих приміщень і складів на стадії розробки проекту та будівництва для визначення їх відповідності протипожежним нормам та правилам (згідно ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою);
 5. Розрахунок категорії зовнішньої установки виконується для апаратів та устаткування, які розміщені ззовні будинку на одному технологічному майданчику і пов’язані між собою єдиним технологічним процесом виробництва, транспортування та переробки продукції (згідно ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою);
 6. Розробка плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАСу) з метою планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом'якшення їх наслідків (регламентована Кодексом цивільного захисту України та законом України від 18.01.2001 № 2245-III «Про об’єкти підвищеної небезпеки»);
 7. Обґрунтування класу вибухо- і пожежонебезпечних зон за якими виконуються вибір і розміщення електроустановок, в залежності від частоти і тривалості присутнього вибухонебезпечного середовища (згідно Правил улаштування електроустановок);
 8. Обґрунтування ступеня ризику субєкта господарювання; Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки.
 9. Розрахунок величин ризиків (проект); Нормативні документи знаходяться на стадії громадського обговорення. Передбачається, що від величини ризику буде залежати ступінь ризику, страхові внески, тощо.
 10. Підготовка відгуків на ТУ щодо перевірки відповідності чинним нормативним актам та іншим документам з питань пожежної безпеки.
ПЕРЕЛІК ОСТАННІХ ВИКОНАНИХ РОБІТ 1. Надання відгуку на проект ТУ ***************** щодо відповідності його вимогам нормативних документів з питань пожежної – відгук на ТУ.
 2. Визначення категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщень та будівлі ТОВ фірма «*******» – розрахунок категорії приміщення, розробка рекомендацій щодо її пониження.
 3. Розробка рекомендацій щодо забезпечення пожежної безпеки лінії по підготовці та нанесенню експлуатаційних покрить (фарбувальні камери) – розрахунок категорії приміщення, розробка рекомендацій щодо її пониження.
 4. Аналіз пожежовибухонебезпеки технологічного обладнання (відстійник № 2 води оборотного циклу кінцевого охолодження газу цеху уловлювання) – оцінка можливості вибуху технологічного обладнання.


КОНТАКТИ
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94
 (050)134-42-93
 (063)569-46-89
 (097)655-24-73
 nuczu@mns.gov.ua – офіційна пошта
 cdpb@nuczu.edu.ua


НУЦЗУ Центр дослідження пожежної безпеки