Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

Наукова діяльність

 

Напрямки наукових досліджень

На кафедрі ведуться наукові дослідження за наступними напрямками:

 1. Створення й пошук оптимальних методів і засобів протипожежного захисту та систем забезпечення пожежної безпеки.
 2. Запобігання утворення джерел запалювання електричного походження.
 3. Дослідження способів зниження пожежної небезпеки хімічних волокон.
 4. Дослідження закономірностей горіння склопластиків.
 5. Оптимізація методів прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
 6. Оцінка пожежних і техногенних ризиків. Модифікація F-N діаграм.
 7. Дослідження ефективності використання тепловізорів при пожежах, обґрунтування рішень на основі термограм.
 8. Підвищення ефективності виявлення причин пожеж.
 9. Удосконалення лазерних систем сигналізації в процесі вирішення задач пожежної безпеки.
 10. Дослідження надзвичайних ситуацій пов’язаних з пожежами на залізничному транспорті.

 

Виконання та захист дисертаційних робіт

Важливе місце в діяльності кафедри приділяється підготовці наукових кадрів. На кафедрі підготовлені та захищені кандидатські дисертації Сирихом В.М, Олійником В.В., Откідачем М.С., Борисовим П.Ф., Тищенком О.М., Григоренком О.М., Безуглим О.М., Афанасенком К.А., Гасановим Х.Ш.

На сьогодні кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 261 «Пожежна безпека». Здобувачами вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за науковою спеціальністю 261 «Пожежна безпека» є: Золкіна Євгенія Сергіївна (науковий керівник – доцент кафедри Григоренко Олександр Миколайович), Дорошенко Дар’я Олегівна (науковий керівник – начальник кафедри Ключка Юрій Павлович), Зімін Сергій Ігорович (науковий керівник – старший викладач кафедри Афанасенко Костянтин Анатолійович).

На розширеному засіданні кафедри затверджено здобувачем наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» заступника начальника кафедри, кандидата технічних наук, доцента Олійника Володимира Вікторовича (науковий консультант – головний науковий співробітник наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного центру, доктор технічних наук, професор Басманов Олексій Євгенович). Тема: «Розвиток теоретичних основ локалізації каскадного розповсюдження пожежі нафтопродуктів на залізничному транспорті».

 

 

Науково-дослідна робота

Науково-педагогічними працівниками кафедри за останні десять років виконано 23 науково-дослідні роботи, серед них 2 – на замовлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На сьогодні ведеться робота над трьома науково-дослідними роботами «Підвищення  ефективності ліквідації пожеж з використанням тепловізорів» (керівник – начальник кафедри Ключка Юрій Павлович), «Розробка вогнезахисних інтумесцентних покриттів з покращеними властивостями» (керівник – доцент кафедри Григоренко Олександр Миколайович), «Дослідження особливостей вибору апаратів захисту від аварійних режимів роботи електричних мереж різного призначення» (керівник – професор кафедри Кулаков Олег Вікторович).

Кафедрою виконуються госпрозрахункові науково-дослідні роботи на замовлення суб’єктів господарювання за наступною тематикою:

 1. Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), що проводиться з метою вдосконалення організації їх державного обліку у процесі паспортизації та реєстрації у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів.
 2. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН), що проводиться для суб'єктів господарювання, у власності або користуванні яких є об'єкти, де можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні, а також на всіх суб'єктів господарювання, які мають намір розпочати будівництво потенційно небезпечних об'єктів.
 3. Розробка декларації для суб’єктів господарювання у власності або користуванні яких є об'єкти підвищеної небезпеки, а також які мають намір розпочати будівництво таких об'єктів.
 4. Розрахунок категорії приміщення, що виконується для всіх виробничих приміщень і складів на стадії розробки проекту та будівництва для визначення їх відповідності протипожежним нормам та правилам.
 5. Розрахунок категорії зовнішньої установки, що виконується для апаратів та устаткування, які розміщені ззовні будинку на одному технологічному майданчику і пов’язані між собою єдиним технологічним процесом виробництва, транспортування та переробки продукції.
 6. Розробка плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАСу) з метою планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом'якшення їх наслідків.
 7. Обґрунтування класу вибухо- і пожежонебезпечних зон за якими виконуються вибір і розміщення електроустановок, в залежності від частоти і тривалості присутнього вибухонебезпечного середовища.
 8. Обґрунтування ступеня ризику суб’єкта господарювання для визначення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки.
 9. Розрахунок величин техногенних ризиків.
 10. Підготовка відгуків на ТУ щодо перевірки відповідності чинним нормативним актам та іншим документам з питань пожежної безпеки.

За останні десять років співробітниками кафедри виконано 14 науково-дослідних робіт на замовлення суб’єктів господарювання.

 

Наукова робота здобувачів вищої освіти

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється робота наукових товариств курсантів та студентів. В рамках цієї роботи працюють наукові гуртки:

пожежна безпека технологічних процесів, промислових та сільськогосподарських підприємств – науковий керівник заступник начальника кафедри Олійник Володимир Вікторович;

дослідження проблем вогнезахисту речовин та матеріалів – науковий керівник старший викладач Афанасенко Костянтин Анатолійович;

дослідження пожежної небезпеки електроустановок – науковий керівник професор кафедри Кулаков Олег Вікторович;

дослідження пожежної небезпеки об’єктів підвищеної небезпеки – науковий керівник доцент кафедри Михайлюк Олександра Петрівна;

дослідження методів виявлення загорянь електроустановок – науковий керівник доцент кафедри Катунін Альберт Миколайович.

Члени наукового товариства кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій є активними учасниками Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад та конференцій. Не одноразово ставали призерами цих конкурсів та отримували відзнаки.

 

 

Участь у конференціях

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-технічних, науково-практичних конференціях та семінарах.

 

 

Патенти кафедри

Співробітниками кафедри та здобувачами вищої освіти здійснюється робота з подання заявок для отримання охоронних документів на право інтелектуальної власності.

 


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94