Матеріальна база

 

Заняття з дисциплін кафедри проводяться в чотирьох сучасно обладнаних навчальних аудиторіях та двух навчально-наукових лабораторіях.

 

1. Лекційна аудиторія 136-Ч1 «Пожежна безпека об'єктів підвищеної небезпеки»

Аудиторія « Пожежна безпека об'єктів підвищеної небезпеки» призначена для проведення лекційних занять. Оснащена мультимедійним проектором та потужною аудиосистемою. Забезпечено Wi-Fi покриття з вільним виходом в інтернет.

 

 

2. Спеціалізовані аудиторії:

 

Аудиторія 336(38)-Ч1 «Основи ризик-орієнтованого підходу в пожежній безпеці»

Аудиторія «Основи ризик-орієнтованого підходу в пожежній безпеці» призначена для проведення лекційних, практичних та семінарських занять Забезпечено Wi-Fi покриття з вільним виходом в інтернет.

 

 

 

Аудиторія 516(51)-Ч1 Пожежна безпека технологічних процесів

Аудиторія «Пожежна безпека технологічних процесів» призначена для проведення практичних та семінарських занять Забезпечено Wi-Fi покриття з вільним виходом в інтернет. Наявність мультимедійної дошки розширює можливості викладача для використання мультимедійних технологій та більш доступного викладання складних розділів відповідних дисциплін.

 

 

 

Аудиторія 517(52)-Ч1 Аудит пожежної та техногенної безпеки

Аудиторія «Аудит пожежної та техногенної безпеки» призначена для проведення практичних та семінарських занять. З цією метою вона обладнана індивідуальними робочими місцями, що забезпечені електричним живленням для підключення ноутбуків. Наявність телевізору з можливістю показу 3Д-відео розширює можливості викладання дисциплін.

 

 

 

3. Спеціалізовані лабораторії:

Лабораторія 113(11)-Ч1 «Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках»

Лабораторія «Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках» оснащена електротехнічним обладнанням для проведення понад 15 лабораторних робіт. Наявність телевізору розширює можливості викладання матеріалу дисціплін.

 

 

 

Лабораторія 137-Ч1 «Дослідження проблем пожежної безпеки»

Лабораторія «Дослідження проблем пожежної безпеки» призначена для проведення наукових досліджень та лабораторних робіт з дисциплін кафедри. Лабораторія обладнана сучасною системою припливно-витяжної вентиляції, великою кількістю науково-дослідницького та лабораторного обладнання, індивідуальні робочі місця запезпечені персональними комп’ютерами, Wi-Fi покриттям з вільним виходом в інтернет, мультимедійним проектором.

 


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94