Силабуси за освітньо-професійною програмою «Управління пожежною безпекою» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

 

Код

Обов’язкові освітні компоненти

Денна (очна) форма навчання

Заочна (дистанційна)  форма навчання

ОК01

Філософія і методологія науки

Філософія і методологія науки

ОК02

Іноземна мова для міжнародних тестів

Іноземна мова для міжнародних тестів

ОК03

Основи ризик-орієнтованого підходу

Основи ризик-орієнтованого підходу

ОК04

Стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері пожежної безпеки

Стандартизація, метрологія та сертифікація у сфері пожежної безпеки

ОК05

Пожежна профілактика в населених пунктах         

Пожежна профілактика в населених пунктах         

ОК06

Управління пожежогасінням       

Управління пожежогасінням       

ОК07

Техногенна безпека об'єктів

Техногенна безпека об'єктів

ОК08

Організація експлуатації протипожежної техніки     

Організація експлуатації протипожежної техніки     

ОК09

Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту

Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту

ОК10

Прикладні інформаційні технології у сфері пожежної безпеки               

Прикладні інформаційні технології у сфері пожежної безпеки               

ОК11

Управління силами та засобами при надзвичайних ситуаціях

Управління силами та засобами при надзвичайних ситуаціях

ОК12

Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту  

Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту  

ОК13

Управління матеріально-технічним забезпеченням      

Управління матеріально-технічним забезпеченням      

ОК14

Теорія прийняття управлінських рішень

Теорія прийняття управлінських рішень

ОК15

Організаційно-правові аспекти роботи із персоналом

Організаційно-правові аспекти роботи із персоналом

ОК16

Переддипломна практика (на посаді головного інспектора)

Переддипломна практика (на посаді наукового співробітника)

ОК17

Кваліфікаційний іспит

ОК18

 

Виконання та захист кваліфікаційної роботи

Виконання та захист кваліфікаційної роботи

 

Вибіркові освітні компоненти

ОКВ1

Методологія та організація наукових досліджень

Методологія та організація наукових досліджень

ОКВ2

Техніко-економічний аналіз заходів у сфері професійної діяльності

Техніко-економічний аналіз заходів у сфері професійної діяльності

ОКВ3

Інженерна та аварійно-рятувальна техніка

Інженерна та аварійно-рятувальна техніка

ОКВ4

Дослідження пожеж

Дослідження пожеж

ОКВ5

Теорія систем та системного аналізу

Теорія систем та системного аналізу

ОКВ6

Інноваційні інженерно-технічні заходи пожежної безпеки

Інноваційні інженерно-технічні заходи пожежної безпеки

ОКВ7

Навчальна практика

Аудит блискавкозахисту будівель і споруд


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94