Отрош Юрій Анатолійович

начальник кафедри пожежної профілактики в населених пунктах

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2003 р. – закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» (кваліфікація «Магістр будівництва»).
2004 р. – закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Інженер пожежної безпеки»).
2011 р. – захистив дисертацію на тему: «Визначення контрольованих параметрів арматури експлуатованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди.
2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри будівельних конструкцій.
2020 р. - захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). 
2020 р. - присвоєно вчене звання професора кафедри наглядово-профілактичної діяльності.
  

Наукова робота

Є автором та співавтором понад 150 наукових та науково-методичних праць, патентів.

Акаунт Google  Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=zbIu450AAAAJ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0698-2888

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204393751

Пріоритетні напрямки наукових досліджень

Прогноз технічного стану будівель і споруд при силових, деформаційних і високотемпературних впливах.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці, монографії

 • ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 «Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість».
 • ДCTУ-Н Б В.1.2-17:2016 «Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд».

Науково-дослідні роботи

НДР «Визначення технічного стану будівель та споруд при силових та високотемпературних впливах. Розробка неруйнівних методик дослідження технічного стану будівель та споруд» № ДР 0113U004019. Відповідальний виконавець.
 

Підручники, посібники, монографії

 • Рашкевич Н.В., Колосков В.Ю., Отрош Ю.А. Дослідження надзвичайних ситуацій на полігоні твердих побутових відходів: монографія. Харків: НУЦЗУ, 2022. 240 с.
 • Садковий В.П. Вогнестійкість залізобетонних та сталевих конструкцій: монографія / В.П. Садковий , В.А. Андронов, О.М. Семків, А.І. Ковальов, Є.О. Рибка, Ю.А. Отрош, М.М. Удянський, В.Ю. Колосков, О.М. Данілін, П.А. Ковальов. 
 • Рашкевич Н.В., Отрош Ю.А. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник. Харків: НУЦЗУ, 2022. 291 с.
 • Васильченко О.В., Савченко О.В., Отрош Ю.А., Стельмах О.А. Забезпечення інженерного захисту територій, будівель і споруд в умовах надзвичайних ситуацій: практикум. Харків: НУЦЗУ, 2022. 252 с.
 • V. Sadkovyi, V. Andronov, O. Semkiv, A. Kovalov, E. Rybka, Yu. Otrosh, M. Udianskyi, V. Koloskov, A. Danilin, P. Kovalov. Fire Resistance of Reinforced Concrete and Steel Structures: monograph. 221. 180 р.
 • Васильченк О.В., Савченко О.В, Отрош Ю.А. Забезпечення інженерного захисту територій, будівель і споруд в умовах надзвичайних ситуацій: практикум. Харків: НУЦЗУ, 2019. 220 с.
 • Поклонський В.Г., Фесенко О.А., Тарасюк В.Г., Немчинов Ю.І., Байтала Х.З., Фомін С.Л., Круковський П.Г., Новак С.В., Отрош Ю.А., Калафат К.В. Розрахунок залізобетонних конструкцій на вогнестійкість відповідно до Єврокоду 2: практичний посібник. Київ: ДП НДІБК Мінрегіону України, 2016. 295 с.
 • Отрош Ю.А. Будівлі та споруди і їх поведінка в умовах пожежі: навчальний посібник. Черкаси: ЧІПБ НУЦЗУ, 2016. 158 с.
 • Андрієнко В.М., Поздєєв С.В., Отрош Ю.А., Єременко С.А. Тищенко О.М., Некора О.В. Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі: навч. посібник. Київ: ІДУЦЗ, 2014. 295 с.

Робота з молодими науковцями

                     

Авторські свідоцтва та патенти

 • Патент на корисну модель «Спосіб малоруйнівного визначення температури втрати фактичної несучої здатності будівельної конструкції експлуатованих будівель та споруд» № 148340. Автори розробки: Отрош Ю.А., Рибка Є.О., Рубан А.В., Петухова О.А., Максимова М.О., Ковальов А.І., Томенко В.І., Словінський В.К., Мележик Р.С. Черненко О.М. Публікація відомостей про видачу патенту: 28.07.2021, бюл. № 30/2021.
 • Патент на корисну модель «Спосіб визначення фактичної межі вогнестійкості будівельних конструкцій експлуатованих будівель та споруд» № 146414. Автори розробки: Отрош Ю.А., Рибка Є.О., Ковальов А.І., Васильченко О.В., Рубан А.В., Петухова О.А., Томенко В.І., Словінський В.К. Публікація відомостей про видачу патенту: 17.02.2021, бюл. № 7/2021.
 • Патент на корисну модель «Спосіб визначення несучої здатності вібронавантаженої будівельної конструкції» № 149253. Автори розробки: Отрош Ю.А., Рибка Є.О., Пономаренко Р.В., Ромін А.В., Максимова М.О., Миргород О.В., Ковальов А.І., Черненко О.М. Публікація відомостей про видачу патенту: 27.10.2021,  бюл. № 43/2021.
 • Патент на корисну модель «Спосіб визначення межі вогнестійкості будівельної конструкціЇ» № 138535. Автори розробки: Отрош Ю.А., Ковальов А.І., Данілін О.М., Рудешко І.В., Гаркавий С.Ф., Рибка Є.О., Публікація відомостей про видачу патенту: 25.11.2019, бюл. № 22/2019.
 • Патент на корисну модель «Спосіб визначення температури втрати несучої здатності будівельної конструкції» № 132449. Автори розробки: Отрош Ю.А., Ковальов А.І., Островерх О.О., Удянський М.М., Дивень В.І., Рибка Є.О. Публікація відомостей про видачу патенту: 25.02.2019, бюл. № 4/2019.
 • Патент на корисну модель «Спосіб визначення міцності сталі за товщиною металу» № 51158. Автори розробки: Іванов А.П., Отрош Ю.А., Іванова М.С. Публікація відомостей про видачу патенту: 12.07.2010, бюл.№ 13.
 

Підвищення кваліфікації

 • курси на рівень володіння англійською мовою, серпень-грудень 2023 р. Сертифікат;
 • курси підвищення кваліфікації в НУЦЗ України за професією «пожежний-рятувальник», 2023 р. Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
 • курс по практичному застосуванню програмного комплексу ЛІРА-САПР 2022 тривалістю 180 навчальних годин, вересень 2022 р. Свідоцтво;
 • курс "Відкриті дані для держслужбовців" на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності "Дія.Цифрова освіта", 13 вересня 2022 р. Сертифікат;
 • курс "Штучний інтелект" на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності "Дія.Цифрова освіта", 13 вересня 2022 р. Сертифікат;
 • курс "Обережно! Кібершахраї!" на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності "Дія.Цифрова освіта", 7 вересня 2022 р. Сертифікат;
 • курс "Кіберняні" на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності "Дія.Цифрова освіта", 7 вересня 2022 р. Сертифікат;
 • курс "Гендерна рівність та протидія сексуальним домаганням у військовій сфері", листопад 2021 р. Сертифікат;
 • курс "Персональні дані" на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності "Дія.Цифрова освіта", квітень 2021 р. Сертифікат;
 • курс "Електронний підпис" на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності "Дія.Цифрова освіта", квітень 2021 р. Сертифікат;
 • курс "Основи кібергігієни" на Національній он-лайн платформі "Дія.Цифрова освіта", квітень 2021 р. Сертифікат;
 • курс навчання з підвищення кваліфікації у Національному університеті цивільного захисту України: педагогіка та психологія освіти; безпека життєдіяльності та охорони праці у сфері цивільного захисту; нормативно-правове забезпечення у сфері цивільного захисту, лютий 2019 р. Свідоцтво;
 • курс навчання з підвищення кваліфікації керівних кадрів у галузі знань "Цивільна безпека" за темою "Цивільний захист" у Національному університеті цивільного захисту України, лютий 2020 р. Свідоцтво. 

 

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94