Методична і видавнича діяльність кафедри

Кафедрою розроблено:

 • оціночні нормативи загальних та спеціальних показників фізичної підготовленості;
 • типові програми фізичної підготовки (фізичного виховання) з урахуванням спектру індивідуальних (об'єктивних та суб'єктивних) особливостей, а також рівня підготовленості;

Кафедра підтримує і розвиває наукові та творчі зв'язки з спорідненими організаціями та навчальними закладами. З 2002 року ведеться наукова та методична співпраця з кафедрами інформатики, біомеханіки, єдиноборств ХДАФК, НДПУ "ХПІ" та інших навчальних закладів міста Харкова.

 

У результаті виконання науково-дослідної роботи кафедри «Швидкісно-силова підготовка курсантів та студентів під час проведення занять та тренувань у лижному спорті»,  розроблені та створені методичні рекомендації що до втілення в учбовий та тренувальний процес у лижній підготовці, як розділу фізичної підготовки та використання їх на заняттях з фізичної підготовки у курсантів та студентів вищих навчальних закладів ДСНС України. Результати НІР увійшли у навчально-методичний посібник «Лижна підготовка» який надруковано під грифом МОН.

Список друкованої літератури кафедри :

 • Загальна фізична підготовка працівників МНС. Навчально-методичний посібник. Краснокутський М.І., Артемов В.А.-Харків: АЦЗУ,2005.-145с.
 • Фізична підготовка. Текст лекцій . Краснокутський М.І., Білоусов А.В. -Харків: АЦЗУ,2006.-45с.
 • Загальна фізична підготовка. Методичні вказівки з проведення занять. Краснокутський М.І., Білоусов А.В. -Харків: АЦЗУ,2005.-22с.
 • Фізична підготовка методичні рекомендації з організації та проведення навчальних занять. Краснокутський М.І., Ануфрієв П.М. -Харків: УЦЗУ,2007-80с.
 • Методичні рекомендації що до виконання контрольних робіт з фізичного виховання для слухачів заочного навчання. Ануфрієв П.М., Краснокутський М.І. -Харків: УЦЗУ, 2007-45с.
 • Лижна підготовка. Навчально-методичний посібник. Колоколов В.О., Краснокутський М.І., Семків О.М.-Харків.:НУЦЗУ, 2011.-162с.
 • Фізична підготовка. Текст лекцій (перевидання). Краснокутський М.І., Білоусов А.В. -Харків: НУЦЗУ,2014.-43с.
 • Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з фізичної культури для слухачів заочного навчання (перевидання) Краснокутський М.І., Колоколов В.О.2014р.
 • Методические рекомендации к выполнению контрольных робот по физической культуре для иностранных слушателей заочного обучения Краснокутський М.І., Колоколов В.О.2014р.

Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94