Історія кафедри

          Обов’язковою складовою частиною навчального плану завжди була і є фізична підготовка. Особливого значення фізична підготовка набуває для рятувальника, який для ви­конання своїх професійних обов’язків повинен мати від­мінну фізичну форму. Із архівних документів відомо, що ще у далекому 1946 році в Харківському пожежно-технічному училищі МВС СРСР був створений військовий цикл, який у подальшому був реорганізований в цикл військової та фізичної підготовки. Саме у складі цих циклів були предметно-методичні комі­сії, що забезпечували викладання фізичної підготовки кур­сантам училища. Відомі й прізвища керівників, які в різні часи очолювали цикл та зробили вагомий внесок у його розвиток: майор Горбань І.В., підполковники Лаврен­тьєв А. С., Рогов І. Г., Балабай Ф. М., Коновченко В. П.

          У 1965 році начальником циклу військових дисциплін та фізичної підготовки, він же помічник начальника училища зі стройової частини був призначений полковник внутріш­ньої служби Черкашин Іван Михайлович. Після введення до штату училища окремої посади началь­ника циклу військових дисциплін та фізичної підготовки з 1 вересня 1977 року його начальником був призначений підполковник внутрішньої служби Кожевников Володи­мир Кирилович, який очолював цикл до листопада 1980 року. У листопаді 1980 року начальником циклу став пол­ковник внутрішньої служби Бронішевський Борис Петро­вич. У листопаді 1990 року цикл був реорганізований у цикл бойової і тактико-спеціальної підготовки, яким керу­вав Бронішевський Б. П. до жовтня 1992 року, коли цикл у результаті зміни статусу навчального закладу був реорга­нізований в кафедру.

          Першим начальником кафедри військової та фізичної під­готовки у складі вищого навчального закладу став полков­ник внутрішньої служби Нікітін Вячеслав Іванович, до цього – офіцер Збройних Сил з великим досвідом військо­вої служби та спортивної роботи. У липні 1998 року кафедра була реорганізована в кафедру спеціальної та фізичної підготовки з підпорядкуванням її проректорові з стройової частини та режиму Харківського інституту пожежної безпеки  МВС України, який одночас­но був і начальником кафедри. На цій посаді перебували: з 01.07.1998 по 20.12.1998 року – полковник внутріш­ньої служби Росоха В.О.; з 19.01.1999 по 01.09.2000 року полковник внутрішньої служби Садковий В.П. У зв’язку з проведеними оргштатними заходами у цей період пол­ковник внутрішньої служби Нікітін В.І. обіймав посаду заступника начальника кафедри спеціальної та фізичної підготовки.

      З 01 вересня 2000 року в штаті вже Академії пожежної безпеки України знову була передбачена окрема посада начальника кафедри спеціальної та фізичної підготов­ки, на яку повернувся полковник внутрішньої служби Нікітін В. І. З 15 серпня 2001 року начальником кафедри спеціальної та фізичної підготовки був призначений підполковник внутрішньої служби Мєтєльов Олександр Володимиро­вич, кандидат технічних наук. У серпні 2003 року кафедра спеціальної та фізичної під­готовки розділилась на дві самостійні кафедри: кафедру спеціальної підготовки та кафедру фізичної підготовки.  01 вересня 2003 року начальником кафедри фізичної підготовки був призначений майор внутрішньої служби Краснокутський Микола Іванович, який очолював кафедру до 30.06.2022 року. 01 вересня 2022 року начальником кафедри фізичної підготовки був призначений  Кононович Вячеслав Генріхович полковник служби цивільного захисту, кандидат наук з державного управління , доцент, майстер спорту міжнародного класу, заслужений тренер України (тренер збірної команди університету з гирьового спорту)

          Кафедра входить до складу факультету пожежної безпеки, має науково-педагогічний склад: старших викладачів – 1; викладачів – 3. Навчально-допоміжний склад кафедри на­лічує 3 особи. Викладання дисциплін кафедри ведеться для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей і форм навчання. Крім навчальної роботи, особовий склад кафедри постійно залучається до організації та проведення спортивно-масо­вої роботи в університеті. Науково-педагогічні працівни­ки кафедри є тренерами і керівниками секцій зі службо­во-прикладних видів спорту. На кафедру покладені обов’язки щодо організації, прове­дення та контролю фізичної підготовки рядового і началь­ницького складу з числа осіб постійного складу.

 


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94