Тригуб Володимир Віталійович

старший викладач кафедри пожежної профілактики в населених пунктах

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2000 р. Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, спеціальність «8.092107 Пожежна безпека», кваліфікація - магістр.

2006 р. Кандидат технічних наук, 21.06.02 – пожежна безпека, «Визначення пожежонебезпечного температурного режиму при розвитку гніздового самонагрівання рослинної сировини».

2011 р. Доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт.

 

Навчальна робота

Викладає навчальні дисципліни:

 1. Стійкість будівель та споруд при пожежі.
 2. Пожежна безпека територій, будівель та споруд.

  

Наукова робота

 Є автором та співавтором понад 120 наукових та науково-методичних праць, патентів.

 Акаунт Google  Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=o5rz7uQAAAAJ&hl=uk

 ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5370-1340

 SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200142846

 

 Основні наукові публікації

 1. Дубінін Д.П., Коритченко К.В., Лісняк А.А., Грицина І.М., Тригуб В.В. Іmproving the installation for fire extinguishing with finely-dispersed water. Eastern-European Journal of Enterprise – 2018. – 2/10 (92). – P. 38–43. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.127865.
 2. Дубінін Д.П., Коритченко К.В., Лісняк А.А., Грицина І.М., Тригуб В.В. Numerical simulation of the creation of a fire fighting barrier using an explosion of a combustible charge. Eastern-European Journal of Enterprise – 2017. – 6/10 (90). – P. 11–16.
 3. Тригуб В.В., Стрелец В.М. Багатофакторна оцінка виконання типових операцій ліквідації надзвичайних ситуацій в комплексах засобів індивідуального захисту / Проблеми надзвичайних ситуацій: Зб. наук. пр. НУЦЗ України. Вип. 23. – Харків: НУЦЗУ. 2016. – С. 152 – 158.
 4. Тригуб В.В. Методика оцінки меж зон руйнування при вибуху на відкритих технологічних установках / Проблеми надзвичайних ситуацій: Зб. наук. пр. НУЦЗ України. Вип. 23. – Харків: НУЦЗУ. 2016. – С. 159 – 163.
 5. Тригуб В.В., Лісняк А.А. Визначення часу локалізації пожежі / Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: НУГЗУ, 2016. – Вып. 40. – С. 138-140.
 6. Тригуб В.В., Попов В.М. Визначення кількості рятувальників для проведення аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будинках / Проблеми надзвичайних ситуацій: Зб. наук. пр. НУЦЗ України. Вип. 25. – Харків: НУЦЗУ. 2017. – С. 133 – 137.
 7. Тригуб В.В., Хілько Ю.В. Using the pneumatic rescue equipment «lifecube» / Проблеми надзвичайних ситуацій: Зб. наук. пр. НУЦЗ України. Вип. 26. – Харків: НУЦЗУ. 2017. – С. 170-174.
 8. Тригуб В.В., Грицина І.М., Хілько Ю.В. Моделювання безпечної евакуації людей з висотних будівель при пожежі / Науковий вісник будівництва Харків, 2017. -Т. 90 № 4 С.267 – 271.
 9. Патент на корисну модель № 125164 «Пристрій для локалізації та гасіння лісових пожеж» від 25.04.2018. (Сенчихін Ю.М., Ромін А.В., Тригуб В.В.)
 10. Патент на корисну модель № 127295 «Пристрій протипожежного захисту об'єктів зберігання рослинної сировини» від 25.07.2018. (Сенчихін Ю.М., Тригуб В.В., Лісняк А.А., Грицина І.М., Дубінін Д.П.)
 11. Тригуб В.В. Особливості використання пневматичного рятувального пристрою "куб життя" / Стратегія реформування організації цивільного захисту. Том 1. Цивільний захист України: сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку: Матеріали науково-практичної конференції. - Київ: ІДУЦЗ, 2018. - С. 287-290.
 12. Хілько Ю.В., Тригуб В.В., Грицина І.М. /Моделювання тепломасопереносу при виникненні пожежі в висотних будівлях// Матеріали 20 Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Сучасний стан цивільного  захисту україни  та перспективи розвитку». Київ. – 2018. – С. 457-460.
 13. Тригуб В.В. Щодо використання рятувального пристрою «куб життя» / Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. – С. 135-136.
 14. Тригуб В.В. Щодо визначення часу локалізації пожежі / Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – С. 98-99.

 

Підручники, посібники, монографії

 1. Організація аварійно-рятувальних робіт: призначений для здобувачів вищої освіти навчальних закладів ДСНС за ОКР «бакалавр», практичних працівників пожежно-рятувальних підрозділів, аварійно-рятувальних формувань, а також може бути корисним викладачам навчальних закладів: курс лекцій / Уклад. В.Г. Аветисян, В.В. Тригуб, І.М. Грицина, К.М. Остапов . ─ Х. : НУЦЗУ, 2017 . ─ 141 с.
 2. Прогнозування та ліквідація наслідків вибуху на відкритих технологічних установках : методичні вказівки по виконанню контрольної (модульної) роботи з організації аварійно-рятувальних робіт / Уклад. В.Г. Аветісян, І.М. Грицина, В.В. Тригуб, К.М. Остапов . ─ Х. : НУЦЗУ, 2017 . ─ 33 с.
 3. Організація аварійно-рятувальних робіт з радіаційного та хімічного захисту в надзвичайних ситуаціях : методичні вказівки до виконання модульної роботи / Уклад. В.Г. Аветісян, І.М. Грицина, В.В. Тригуб . ─ Х. : НУЦЗУ, 2018 . ─ 75 с.
 4. Організація аварійно-рятувальних робіт з радіаційного та хімічного захисту : курс лекцій / Уклад. В.В. Тригуб, І.М. Грицина, К.М. Остапов . ─ Х. : НУЦЗУ, 2018 . ─ 96 с.

 

Науково-дослідні роботи

НДР «Написання та підготовка до друку навчального посібника «Пожежна тактика» № ДР 0114U002229, 01.2014 – 12.2016 р. Відповідальний виконавець.

 

Підвищення кваліфікації

Національний університет цивільного захисту України, факультет цивільного захисту, 30 січня – 15 лютого 2017 року; свідоцтво про підвищення кваліфікації № АА08571363/000519-17 від 15.02.2017

 

Робота з молодими науковцями

 • Якушко А.М. 2 місце I туру Всеукраїнської студентської олімпіади с навчальної дисципліни «Організація і технологія проведення пошуково-рятувальних робіт», НУЦЗУ, 2018 рік, учасник II туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і технологія проведення пошуково-рятувальних робіт» у 2017/2018 навчальному році

 

Останні наукові публікації з курсантами

 1. Тригуб В.В., Неборак В.С. Особливості використання пневматичного рятувального пристрою «куб життя» / Пожежна безпека: проблеми та перспективи: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2018. – С. 135-137
 2. Тригуб В.В., Мінаєв П.О. Особливості розрахунку кількості рятувальників для проведення аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будинках / Пожежна безпека: проблеми та перспективи: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2018. – С. 132-135.

 

Нагороди, сертифікати

 Неодноразово нагороджувався грамотами Національного університету цивільного захисту України.

 

Міжнародна діяльність

Постійно приймає участь у наукових міжнародних конференціях.


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94