На факультеті пожежної безпеки НУЦЗ України підписана угода про співпрацю з ТОВ «ЛІРА-САПР»

На факультеті пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України підписано угода про співробітництво з ТОВ «ЛІРА-САПР» (м. Київ).
В рамках цієї угода на кафедрі пожежної профілактики в населених пунктах факультету пожежної безпеки функціонує ліцензійне програмне забезпечення ЛІРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, ЕСПРІ, САПФІР (розробник та власник ТОВ «ЛІРА-САПР»), яке використовується для підготовки здобувачів всіх трьох рівнів вищої освіти.
В науковому напрямку здобувачі вищої освіти мають можливість виконувати кваліфікаційні роботи та науково-дослідні роботи за напрямками наукових досліджень кафедр факультету пожежної безпеки, а саме для вирішення проблем забезпечення та підвищення пожежної безпеки.
За напрямком майбутніх акредитацій (ОПП «Пожежна безпека», ОПП «Управління пожежною безпекою») угодою передбачені можливості проходження навчальної та переддипломної практик здобувачами вищої освіти, а також стажування і підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками у навчальному центрі ТОВ «ЛІРА-САПР».

Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94