На факультеті пожежної безпеки відбулися додаткові заняття щодо роботи з інтегрованою автоматичною системою державного нагляду (контролю) "ІАС"

За результатами опрацювання відгуків на випускників Національного університету цивільного захисту України 2021 року випуску від органів і підрозділів цивільного захисту щодо покращення підготовки фахівців цивільного захисту та освітньо-професійних програм було приділено значну увагу питанню складання відповідних документів за результатами перевірки об'єктів та роботі з інтегрованою автоматичною системою державного нагляду (контролю) "ІАС".

Так, 25 листопада на факультеті пожежної безпеки зі здобувачами вищої освіти 4-го курсу було проведено додаткове заняття щодо порядку функціонування та застосування в практичній діяльності ІАС ДН(К) – Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), яка є єдиною автоматизованою системою збирання, накопичення та систематизації інформації про заходи державного нагляду (контролю), узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного нагляду (контролю), координації роботи органів державного нагляду (контролю), а також проведення моніторингу ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

В другій частині заняття були розглянуті нормативно-правові та технічні аспекти порядку формування, ведення та зберігання єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються органом державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Здобувачі вищої освіти отримали можливість ознайомитись зі зразками службової документації, які долучаються до «єдиної справи», а також отримали вичерпні роз’яснення з даного напрямку практичної складової діяльності органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки.


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94