Рашкевич Ніна Владиславна

старший викладач кафедри пожежної профілактики в населених пунктах

 

 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2008 р. – закінчила  Університет цивільного захисту України за спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Магістр науково-педагогічного спрямування»).

2021 р. – закінчила аспірантуру Національного університету цивільного захисту України, отримала освітньо-науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності "Цивільна безпека".

 

Навчальна робота

Викладає навчальні дисципліни:

 • Пожежна безпека територій, будівель та споруд.
 • Стійкість будівель та споруд при пожежі.
 • Методологія та організація наукових досліджень.
 • Системний аналіз та моделювання в пожежній безпеці.
 • Методи обробки кількісних показників пожежної небезпеки.
 • Інноваційні інженерно-технічні заходи пожежної безпеки.

 

Наукова робота

Є автором та співавтором понад 40 наукових праць.

Акаунт Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=NLAPwbQAAAAJ&hl=uk

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5124-6068

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200142908

  

Науково-дослідна робота

НДР «Удосконалення методу ідентифікації джерела формування екологічної небезпеки, що призводить до хімічного забруднення атмосфери» № ДР 0118U00100. Виконавець.

 

Основні наукові публікації

 1. Tsytlishvili K., Rashkevich N., Poltavska D. (2022). Research of Modern technologies of Wastewater Treatment of Food Products Combined with Ozonation and Hydrogen Peroxide. Key Engineering Materials. Vol. 925. P. 169–178.
 2. Rashkevich, N., Koloskov, V., Fedyuk, I. Activity to prevent emergency situations of cascade type of spreading related to soil landslide. Scientific and technical journal «Technogenic and Ecological Safety», 10(2/2021). Р. 52-57.
 3. Rashkevich, А. Pastukhova, V. Konoval, V. Slovinskyi (2021). Formation of mathematical apparatus of methods of fire and explosion safety control of landfill. Mechanics and Mathematical Methods. 3 (2). 18 – 28.
 4. Рашкевич Н.В., Шершньов В.О., Словінський В.К., Коновал В.М. Формування математичного апарату методики протидії пожежовибухонебезпеці об’єктів захоронення побутових відходів. Збірник ПНС № 34.
 5. Leonova, V. Loboichenko, N. Rashkevich N., Bondarenko А. Calculation and Analytical Methods for Determining the Content of Heavy Metals in Fish as an Element of Anthropogenic Load Research. New Dimensions of Environmental Biology. Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi (India). Р. 211-222.
 6. Rashkevich N., Strelec V., Shcherbak S., Yeremenko S. Development of Tools (Laboratory Facilities) for Researching the Effect of Physical Properties of Landfill Soils on Slope Stability. Materials Science and Engineering. 1164 (2021) 012063. doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012063.
 7. Rashkevich N., Shevchenko R., Khmyrov I., Soshinskiy A. (2021). Investigation of the Influence of the Physical Properties of Landfill Soils on the Stability of Slopes in the Contex. Materials Science Forum 1038, 407–416.
 8. Дівізінюк М., Мірненко В., Рашкевич Н., Шевченко О. Розробка лабораторно-експериментальної установки для перевірки достовірності математичної моделі та розробленої на її основі методики попередження надзвичайних ситуацій на полігонах твердих побутових відходів з технологічним ліквідаційним енергоємним устаткуванням. Social Development and Security. 2020. Vol. 10. № 5. С. 15–27. DOI: 10.33445/sds.2020.10.5.2.
 9. Рашкевич Н., Гончаренко Ю., Вовчук Т. Розділ. 3.9. Попередження надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечних об’єктах з надлишковим енергоємним технологічним устаткуванням в контексті вирішення проблеми підвищення безпеки та якості життя в сучасному світі // Improving living standards: current opportunities and limitations. Editors: Wojciech Duczmal, Iryna Ostopolets. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. Р. 369–379. ISBN 978-83-66567-21-4.
 10. Рашкевич Н. В. Розробка керуючого алгоритму методики попередження надзвичайних ситуацій на полігоні твердих побутових відходів з ліквідаційним енергоємним технологічним устаткуванням. Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: технічні науки та архітектура. Т. 3. № 156 (2020). С. 188–194. DOI: 10.33042/2522-1809-2020-3-156-188-194.
 11. Рашкевич Н.В., Черепньов І. А., Ковальов І. О. Спосіб виявлення пожеж на території полігону твердих побутових відходів. Інженерія природокористування. 2019. № 3(13). С. 102–109. DOI: 37700/enm.2019.3(13).102-109.
 12. Рашкевич Н. В. Формування математичного апарату методики попередження надзвичайної ситуації на полігоні твердих побутових відходів з технологічним устаткуванням. Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: технічні науки та архітектура. Т. 1. № 154 (2020). С. 100–107. DOI: 10.33042/2522-1809-2020-1-154-100-107.
 13. Ятченко Ю.О., Рашкевич Н.В., Крушельницький Д.А. Дослідження стійкості схилів санітарних полігонів твердих побутових відходів. DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY: THEORETICAL AND APPLIED APPROACHES. Publishing House of University of Technology. Monograph 46. Katowice, 2021. С. 625-630.
 14. Рашкевич Н. В. Аналіз техногенної небезпеки технологій поводження з твердими побутовими відходами. Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: технічні науки та архітектура. Т. 6. № 152 (2019). С. 58–66. DOI: 10.33042/2522-1809-2019-6-152-58-66.
 15. Рашкевич Н. В., Анищенко Л. Я., Писня Л. А., Серикова Е. Н. и др. Оценка изменений параметров облака биогаза над полигоном твердых бытовых отходов. Екология и промышленность. № 2/2019. С. 89–95.
 16. Rashkevich N. Assessment of filtration waters spreading on the surface of waterbodies. Environmental Problems. 3.  № 4. 2018. Р. 241–244.
 17. Рашкевич Н. В., Цитлішвілі К. О. Дослідження небезпеки продуктів розкладання в місцях депонування твердих побутових відходів. Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. Вип. №3/2018(110). С. 97–102. DOI: 10.30929/1995-0519.2018.3.97-102.
 18. Rashkevich N., Goncharenko I., Anishenko L., Pisnya L., Petrukhin S., Serikova E. Вiogas from the municspal solid waste polygon. Scientific Journal «ScienceRise». № 9 (50) 2018. Р. 39–42. DOI: 10.15587/2313-8416.2018.143412.

 

Підручники, посібники, монографії

 • Рашкевич Н.В., Колосков В.Ю., Отрош Ю.А. Дослідження надзвичайних ситуацій на полігоні твердих побутових відходів: монографія. Харків: НУЦЗУ, 2022. 240 с.
 • Рашкевич Н.В., Отрош Ю.А. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник. Харків: НУЦЗУ, 2022. 291 с.

 

Підвищення кваліфікації

 • курс по практичному застосуванню програмного комплексу ЛІРА-САПР 2022 тривалістю 180 навчальних годин, вересень 2022 р., Свідоцтво;
 • курс «Доступ до публічної інформації» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», лютий 2022, Сертифікат;
 • курс «Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», лютий 2022, Сертифікат;
 • курс «Цифрові гроші» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», лютий 2022, Сертифікат;
 • курс «Базові цифрові навички. Сезон 1» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», лютий 2022, Сертифікат;
 • курс «Базові цифрові навички. Сезон 2» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», лютий 2022, Сертифікат;
 • курс «Базові цифрові навички. Сезон 3» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», лютий 2022, Сертифікат;
 • Курс «Відкриті дані для держслужбовців» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», лютий 2022, Сертифікат;
 • курс «Штучний інтелект» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», лютий 2022, Сертифікат;
 • курс « Обережно! Кібершахраї!» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», листопад 2021, Сертифікат;
 • курс «Кіберняні» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», листопад 2021, Сертифікат Т0042449484;
 • курс «Гендерна рівність та протидія сексуальним домаганням у військовій сфері» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», листопад 2021, Сертифікат;
 • курс «Персональні дані» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», квітень 2021, Сертифікат;
 • курс «Електронний підпис» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», квітень 2021, Сертифікат;
 • курс «Основи кібергігієни» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», квітень 2021, Сертифікат.

 

Міжнародна діяльність

Постійно приймає участь у наукових міжнародних конференціях, зокрема:

 • Міжнародна наукової конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», м. Тернопіль;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations». Харків: НУЦЗ України, 2022 р.
 • Матеріали ХХXI International Scientific and Practical Conference «MODERN INNOVATIONS AND PROMISING WAYS OF DEVELOPMENT OF CULTURE AND SCIENCE». 09–12.08.2022. Boston, USA.
 • VII Міжнародної науково-практичної конференції «EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS», 1-3.08.2022 р. Барселона, Іспанія.
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій - 2022», 26 – 27 травня 2022 р., м. Полтава.
 • Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту». Харків: НУЦЗ України, 2022 р.
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми пожежної безпеки 2022» («Fire Safety Issues 2022»).
 • The ХХXIV International Scientific and Practical Conference «Problems of the development of modern science», August 30 – September 02, 2022, Madrid, Spain.

 

Авторські свідотства та патенти

Патент на корисну модель № 128973 U, Україна, МПК (2018.01) А62С 3/02,  G01V  3/16  (2006/01),  G01V  8/00.  Спосіб  виявлення  пожеж  на  полігонах твердих побутових відходів / Вамболь  С.О., Вамболь В.В., Резніченко Г.М., Кондратенко О.М., Колосков В.Ю.,  Рашкевич Н.В.; власник: НУЦЗ України. - № 201805655; завл. 21.05.2018; опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19.


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94