Пирогов Олександр Вікторович

доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах

 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1998 р. Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, пожежна безпека.

2015 р. Кандидат технічних наук, 01.04.07 –  фізика твердого тіла, «Фізико-технологічні основи отримання плівок діоксиду олова для базових шарів газових датчиків та фронтальних контактів сонячних елементів».

2020 р. Доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах.

 

Навчальна робота

Викладає навчальну дисципліну:

 • Державний нагляд у сфері пожежної безпеки.

  

Наукова робота

Є автором та співавтором понад 40 наукових та науково-методичних праць.

Акаунт Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tjq8Di0AAAAJ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0958-0801

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56226012700

  

Основні наукові публікації

 1. Medved Ivan, Pyrohov Alexandr, Romin Andrey, Slovinskyi Vitalii and Venzhego Galina «Low Cycle Fatigue of Structural Alloys», Materials Science Forum Vol. 1038, July 2021, pp 3-8.  (Scopus).
 2. I. Medved, M. Surianinov, Y.Otrosh, O.Pyrohov «Optimization of the calculated scheme», IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol.1164, 8th International Scientific Conference 'Actual Problems of Engineering Mechanics' (APEM 2021) 11th - 14th May 2021, Odesa (doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012051). (Web of Science).
 3. Ковальов А. І., Отрош Ю. А., Томенко В. І., Пирогов О. В., Морковська Н. Г. Розрахунковоекспериментальний метод оцінювання вогнестійкості вогнезахищених сталевих конструкцій // Збірка наукових праць "Проблеми надзвичайних ситуацій" (Problems of Emergency Situation). – Харків: НУЦЗ України, 2021. № 2(34). 308 с., С.77-93.
 4. O.V. Pirohov. Electron bistability and switching effects in Mo/p-CdTe/Mo structure / G. S. Khrypunov, V.O. Nikitin, O.L. Rezinkin, A.N. Drozdov, A.V. Meriuts, M.G. Khrypunov, M.V. Kirichenko, A.R. Danyliuk // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2020. – Vol.31. – No5. – P. 3855–3860. (Scopus).
 5. O.Pirogov. Investigation of the Gas Sensitive Properties of Tin Dioxide Films Obtained by Magnetron Sputtering / I.Chub, O.Pirogov, O.Mirgorod, S.Rudakov // Problems of Emergency Situations: Materials and Technologies/ - 2020 - Materials Science Forum;Vol. 1006, P. 239-244. (Scopus).
 6. Пирогов О.В. Розрахунки та дослідження причин електростатичного пробою, що призводить до виникнення пожеже- та вибухонебезпечної ситуації / Отрош Ю.А., Тичков Д.В., Бондаренко М.О. // Зб. Наукових праць «Проблеми пожежної безпеки». – Вип. 48. – Харків, 2020.
 7. О.Pirohov. Development of the correlation method for operative detection of recurrent states / B. Pospelov, V. Andronov, E. Rybka, O. Krainiukov, K. Karpets, I. Semenyshyna, R. Kapitan, A. Promska, O. Horbov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol.6. – No4. – P.39-46. (Scopus).
 8. Пирогов О.В. Аналіз та моделювання процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Запорізької області / Рогозін А. С., Росоха В. О., Яровий Є. А. // Зб. Наукових праць «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Вип. 27. – Харків, 2018. – С. 85-92.

 

Підручники, посібники, монографії

 • Пирогов О.В. Фізико-технологічні основи отримання активних елементів газових датчиків. Монографія / О.В. Пирогов, І.А. Чуб – Харків: НУГЗУ, 2017. – 145с. 

 

Підвищення кваліфікації

 • курс «Обережно! Кібершахраї!» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», 11 вересня 2021, Сертифікат T0042585762;
 • курс «Кіберняні» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», 10 вересня 2021, Сертифікат T0042585693;
 • курс «Персональні дані» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», квітень 2021, Сертифікат;
 • курс «Електронний підпис» на Національній он-лайн платформі з цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта», квітень 2021, Сертифікат;
 • курс «Основи кібергігієни» на Національній он-лайн платформі «Дія.Цифрова освіта», квітень 2021, Сертифікат;
 • курс «Гендерна рівність та протидія сексуальним домаганням у військовій сфері», листопад 2021, Сертифікат;
 • вебінар «Методологія запобігання плагіату (The methodology of plagiarism prevention)», організований НАКА України та Plagiat.pl, жовтень 2020 р., Сертифікат;
 • курс навчання з підвищення кваліфікації у Національному університеті цивільного захисту України:педагогіка та психологія освіти; безпека життєдіяльності та охорони праці у сфері цивільного захисту; нормативно-правове забезпечення у сфері цивільного захисту, лютий 2018 р., Свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 085571363/000057-18 .

 

Робота з молодими науковцями

 • Приймак О.О., Беседовська Т.П. - призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2022 рік (наказ НУЦЗУ від 08.06.2022 р. № 55).

 

Останні наукові публікації з курсантами

 • Пирогов О.В., Приймак О.О. Особливості формування єдиної справи розпорядчих документів / Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Харків: НУЦЗУ, 2022. – С. 78.
 • Пирогов О.В., Євдощенко О.Ф. Про порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) / Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Харків: НУЦЗУ, 2022. – С. 29.
 • Пирогов О.В, Скляр І.Є. Деякі особливості визначення побічних збитків від пожеж / Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів: Львів: ЛДУ БЖД, 25 березня 2021. – С. 108-109.

 

Нагороди, сертифікати

Постійно приймає участь у наукових міжнародних конференціях, зокрема: 

 • участь з отриманням сертифікату XVIІI International Scientific-Applied Conference «Ecological Safety: Problems and Solutions» 15-16/09/2022 (сертифікат)
 • участь з отриманням сертифікату Міжнародної конференції «Problems of Emergency Situations», травень 2022 р. (сертифікат)
 • участь з отриманням сертифікату Міжнародної конференції «Problems of Emergency Situations», травень 2021 р. (сертифікат)
 • участь з отриманням сертифікату XVII International Scientific-Applied Conference «Ecological Safety: Problems and Solutions» 13-17/09/2021 (сертифікат)
 • участь з отриманням сертифікату Міжнародної конференції «Problems of Emergency Situations», травень 2020 р. (сертифікат)
 • участь з отриманням сертифікату XVI International Scientific-Applied Conference «Ecological Safety: Problems and Solutions» 14-18/09/2020 (сертифікат)
 • участь з отриманням сертифікату у ХІІ Міжнародній науково-методичній конференції України та 144 Міжнародній конференції Європейської асоціації Наук з безпеки (EAS) «Безпека людини у сучасних умовах», 3-4 грудня 2020 р. (сертифікат).
 • участь з отриманням сертифікату XV International Scientific-Applied Conference «Ecological Safety: Problems and Solutions» 9-13/09/2019 р. (сертифікат)

 

Авторські свідотства та патенти

 • Патент на корисну модель № 142474, МПК А62С (2020.01). Спосіб гасіння пожежі мобільним роботом / заявники Пирогов О.В., Андронов В.А., Рибка Є.О., Карпець К.М., Асоцький В.В., Пирогов О.В., Колоколов В.О., Максимов А.В., Белюченко Д.Ю.; власник – Національний університет цивільного захисту України. – заявка № u 2019 11275 від 19.11.2019; публ. 10.06.2020, Бюл. № 11. – 4 с.

 


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94