Петухова Олена Анатоліївна

заступник начальника кафедри пожежної профілактики в населених пунктах

  

 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1992 р. Бішкекський політехнічний інститут, спеціальність «Водопостачання, водовідведення та раціональне використання водних ресурсів», інженер-будівельник.

2001 р. Кандидат технічних наук, 21.06.02 «Пожежна безпека», «Розробка спринклерних зрошувачів підвищеної ефективності за швидкодією»,

2008 р. Доцент кафедри профілактики надзвичайних ситуацій в населених пунктах.

 

Навчальна робота

Викладає навчальну дисципліну "Протипожежне водопостачання".

 

Наукова робота

Є автором та співавтором понад 133 наукових та науково-методичних праць, патентів.

Акаунт Google  Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=5cfyCBcAAAAJ&hl=ru

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4832-1255

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201673938

 

Підручники, посібники, монографії

 • Щербак С.М. Підвищення ефективності гасіння пожеж в житлових будівлях шляхом удосконалення характеристик системи внутришнього водопостачання: монографія / С.М. Щербак, О.А. Петухова, С.А. Горносталь, О.А. Тарасенко. 
 • Петухова О.А. Спеціальне водопостачання: Підручник (електронна бібліотека) / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров . – Х. : НУЦЗУ, 2015 . ─ 256 с. (Вчена рада НУЦЗУ)
 • Петухова О.А. Повышение эффективности работы сооружений биологической очистки городских сточных вод: монография / С.А. Горносталь, Е.А. Петухова, Ю.В.Уваров Х: НУГЗУ, 2015. – 102 с.

  

2020 р.  Національний університет цивільного захисту України: свідоцтво про підвищення кваліфікації АБ 085571353/00089-20

 

Робота з молодими науковцями

 • Кас`янова А.В, Рудь А.О. – призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018 рік.
 • Рубан Д.В., Виноградова Н.О. – призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019 рік.
 • Оксьом Т.Ю., Мироненко А.А. – призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2021 рік (наказ НУЦЗУ № 72 від 13.04.2021 р., додаток 3 п. 26).
 • Мельнік Д.І., Бондаренко А.А. – призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2021 рік (наказ НУЦЗУ № 72 від 13.04.2021 р., додаток 3 п. 15).
 • Мельнік Д.І. – призове місце на ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань за спеціальності «Цивільна безпека (Цивільний захист)» та «Пожежна безпека» 2021 рік.

 

Останні наукові публікації з курсантами

 • Рубан Д.В., Виноградова Н.О., Петухова О.А., С.А. Горносталь Вдосконалення способу визначення характеристик пожежних кран-комплектів (ПКК). Матеріали круглого стола «Об’єднання теорії та практики – запорука підвищення готовності оперативно-рятувальних підрозділів до виконання дій за призначенням». Харків: НУЦЗ України, 2019. С. 94-95.
 • Петухова Е.А., Горносталь С.А., Рубан Д.В., Виноградова Н.А. Автоматизация расчета систем внутреннего противопожарного водопроводу в высших учебных учреждениях I Международная научно-практическая конференция «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» 18-20 сентября 2019 года, София, Болгария, С. 47-54.
 • Рубан Д. В., Петухова О.А., Горносталь С.А. Створення програмного комплексу для розрахунку характеристик пожежних кран-комплектів (ПКК) в громадських будівлях Матеріали XI-ої міжнародної науково-практичної конференції «Free and Open Source Software». Харків, 2019.

 

Нагороди, сертифікати

Неодноразово нагороджена грамотами Національного університету цивільного захисту України.

Міжнародна діяльність

Постійно приймає участь у наукових міжнародних конференціях.

     

 

Авторські свідоцтва та патенти

 • Патент на корисну модель «Спосіб малоруйнівного визначення температури втрати фактичної несучої здатності будівельної конструкції експлуатованих будівель та споруд» № 148340. Автори розробки: Отрош Ю.А., Рибка Є.О., Рубан А.В., Петухова О.А., Максимова М.О., Ковальов А.І., Томенко В.І., Словінський В.К., Мележик Р.С. Черненко О.М. Публікація відомостей про видачу патенту: 28.07.2021, бюл. № 30/2021.
 • Патент на корисну модель «Спосіб визначення фактичної межі вогнестійкості будівельних конструкцій експлуатованих будівель та споруд» № 146414. Автори розробки: Отрош Ю.А., Рибка Є.О., Ковальов А.І., Васильченко О.В., Рубан А.В., Петухова О.А., Томенко В.І., Словінський В.К. Публікація відомостей про видачу патенту: 17.02.2021, бюл. № 7/2021.

Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94