Кафедра автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій


 

Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Управління пожежною безпекою» (2022 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Управління пожежною безпекою» (2021 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Управління пожежною безпекою» (2020 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Проект освітньо-професійної програми «Управління пожежною безпекою» для обговорення (2023 рік)

Навчальні плани

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми Управління пожежною безпекою

Результати он-лайн опитування випускників щодо якості наданих їм освітніх послуг (освітня програма "Управління пожежною безпекою")

Результати он-лайн опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців в НУЦЗ України за освітньою програмою "Управління пожежною безпекою"

 


Силабуси за освітніми програмами

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Управління пожежною безпекою» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94